VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – dec. 2017


Ultima ședință a Consiliului Local Slobozia din acest an a avut pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul IV al anului 2017, aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Municipiului Slobozia, aprobarea regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reședință în Municipiul Slobozia, a planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2018 în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sau proiectul de hotărâre privind aderarea Județului Ialomița în calitate de asociat la SC Pază și Servicii Comunitare SRL și majorarea capitalului social al societății au fost câteva din propunerile supuse dezbaterilor și aprobărilor. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte 2 proiecte de hotărâre.
Consilierii Municipiului Slobozia se vor reuni într-o nouă ședință ordinară în luna ianuarie a anului 2018.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.