VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – septembrie 2019


Șapte proiecte de hotărâre au fost dezbătute de consilierii municipiului Fetești în cadrul ședinței administrației municipale a lunii septembrie. Rectificarea bugetului local şi modificarea Listei de investiţii anexă la bugetul local pe anul 2019, aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe finanţate prin ANL şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Feteşti, modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti au fost câteva dintre aceste proiecte.
Consilierii PNL au inițiat un nou proiect pentru revocarea hotărârii de consiliu local privind modificarea tarifelor practicate de SC URBAN SA în municipiul Feteşti. Acest proiect nu a trecut, întrucât nu a îndeplinit condițiile de fond, dat fiind faptul că au fost invocate prevederi ale legii 215 care nu mai sunt în vigoare. De asemenea, s-a adus la cunoștința consilierilor locali adresa înaintată de Garda de Mediu către UAT Fetești în care se solicită date cu privire la modul în care s-au pus în aplicare prevederile ordonanței 74/2018 privind aplicarea principiului ”plătești cât arunci”.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.