VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – mai 2019


Aprobarea Regulamentului referitor la concesionarea/închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Fetești, modificarea H.C.L.nr. 193/17.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Construire acoperiș piața agroalimentară -zona tarabe” și a cheltuielilor legate de proiect și hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSBUS S.A. Feteşti pe anul 2019 au fost câteva dintre proiectele care s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Fetești. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 6 proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la sfârșitul lunii iunie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.