VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – februarie 2021


Consilierii Municipiului Fetești, reuniți în ședință ordinară, au supus aprobării 12 proiecte de hotărâre. Darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Fetești, aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Fetești pentru anul 2021, aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzare a mai multor terenuri aferente construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată au fost câteva din aceste proiecte. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.