VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – aprilie 2019


Consilierii municipiului Fetești s-au reunit în ședința ordinară a administrației municipale. Aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul I 2019, modificarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti sau aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ”Lotizare cartier locuinţe” pentru amplasamentul situat în municipiul Fetești, strada Tineretului, Lot 1 au fost câteva din proiectele discutate în cadrul ședinței ordinare. Ordinea de zi a inclus 11 puncte și a fost suplimentată cu alte 6 proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la sfârșitul lunii mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.