VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – aprilie 2017


Consilierii Municipiului Fetești au fost convocați la ședința administrației municipale a lunii aprilie. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 11 proiecte de hotărâre. Consilierii locali au dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul I al anului 2017, aprobarea utilizării sumei de 6.938 lei constituită din excedentul anului bugetar 2016 pentru finanţarea cheltuielilor curente la Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu Feteşti, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Creşterea eficienţei energetice la Liceul Teoretic Carol I și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară” sau aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la sfârșitul lunii mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.