VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – septembrie 2018


Consiliul Județean Ialomița s-a întrunit în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie pentru a discuta și adopta 23 de proiecte de hotărâre, printre care aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea realizării obiectivului de investiții ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”, aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa.
Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.