VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – ianuarie 2018


Nouă proiecte de hotărâre au fost dezbătute de consilierii județului Ialomița în ședința lunii ianuarie din acest an. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017, repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018, aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Giurgeni au fost câteva dintre acest proiecte. La punctul diverse au fost prezentate situația locuinţelor construite nelegal pe terenul în suprafață de peste 5700 de mp în municipiul Urziceni și propunerile de dezvoltare a fostului aerodrom Alexeni primite din partea unor investitori.
Consilierii județeni se vor reuni într-o nouă ședință ordinară în luna februarie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.