VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – decembrie 2017


17 proiecte de hotărâre s-au aflat în dezbaterea consilierilor județeni la ședința ordinară a lunii decembrie din acest an. Aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017, stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018; modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită sau asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești în vederea participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia au fost câteva dintre aceste proiecte. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte 6 proiecte de hotărâre.
Consilierii județeni se vor reuni într-o nouă ședință ordinară în luna ianuarie a anului 2018.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.