VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – august 2016


Consilierii județeni s-au reunit în ședința ordinară a noii administrații județene! Aceștia au supus dezbaterii și aprobării 10 proiecte de hotărâre printre care cel privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Un alt proiect a vizat rectificarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2016 prin alocarea sumei de 75 000 de lei pentru acordarea unor premii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale.
La punctul diverse, consilierii județeni PNL au propus schimbarea managementului SC Servicii Publice Slobozia SRL. Vicepreședintele CJ Ialomița, av. Ionel Gae a inițiat o propunere care viza desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Județean Ialomița pentru a începe un dialog cu directoratul Combinatului Chimic în vederea găsirii unor soluții pentru clarificarea situației juridice și economice a acestui agent economic.
Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna septembrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.