VIDEO: Instituția Prefectului și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018


Peste 20 000 de acte administrative verificate pentru legalitate, 105 atacate la instanța de contencios administrativ, 500 de ordine ale prefectului, monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate sau activități pentru gestionarea situațiilor de urgență … sunt câteva dintre componentele care definesc raportul de activitate al Instituției Prefectului județului Ialomița în anul 2018. La prezentarea bilanțului instituției au luat parte autorități locale, județene, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, precum și ai Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat.
Instituția Prefectului Județului Ialomița a acționat și pentru aplicarea la nivelul județului a Programului de Guvernare. Gradul de realizare a măsurilor este de 48%.
În anul 2018 au fost verificate 988 de cereri pentru aplicarea apostilei, în majoritate, acte de stare civilă şi studii. De asemenea, au fost soluționate 288 de petiţii, cele mai multe au vizat probleme de fond funciar.
Prefectul județului Ialomița a discutat și despre dificultățile identificate în activitatea instituției.
La prezentarea raportului de activitate, reprezentanți ai administrației publice locale și județene au subliniat colaborarea foarte bună avută cu Instituția Prefectului.
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a felicitat conducerea Instituției Prefectului Județului Ialomița pentru rezultatele bune obținute în cursul anului 2018.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.