VIDEO: Consiliul Județean Ialomița s-a reunit în ultima ședință din acest mandat


Consilierii județeni au fost convocați la ultima şedinţă ordinară a actualului mandat. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 12 proiecte care au vizat aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020, stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020 sau înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți Movila.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.