VIDEO: Campania ”Salvați copiii”, campanie de informare și conștientizare a părinților care pleacă la muncă în străinătate


În România, conform statisticilor oficiale ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la sfârșitul anului 2015, peste 85.000 de copii aveau părinți plecați la muncă în străinătate, din care peste 37% erau total lipsiți de grija părintească (cu ambii părinți sau părinte unic susținător de familie plecat). Aceste statistici înregistrează însă numai cazurile cunoscute și înregistrate de serviciile publice de asistență socială, surprinzând doar o parte din dimensiunea fenomenului. Cifrele furnizate către organizația Salvați Copiii de inspectoratele școlare, la rândul lor incomplete, deoarece surprind doar numărul copiilor din sistemul de învățământ, nu și pe cei de vârstă antepreșcolară sau neînscriși la școală/în abandon școlar, indicau un număr de peste 212.000 de copii cu părinți plecați în străinătate.
Campania de informare promovează obligația părinților (în situația în care pleacă ambii părinți sau părintele unic susținător de familie) de a derula o procedură de delegare a autorității părintești, procedură care este inițiată prin anunțarea primăriei de la domiciliu și este finalizată la judecătoria competentă – practic, părintii trebuie să anunțe în grija cui își lasă copiii. Aceste obligații sunt prevăzute în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Numai prin parcurgerea de către părinți a acestei proceduri, copiii au un reprezentant legal și pot avea acces la toate drepturile care li se cuvin.  În urma evaluărilor realizate de Salvați Copiii, s-a constatat că în rândul părinților din grupul țintă există un grad ridicat de necunoaștere/ o cunoaștere insuficientă a acestor prevederi legislative și foarte puțini au realizat procedura legală.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.