VIDEO: Bani europeni pentru îmbunătățirea calității apei în comuna Reviga prin ADI ECOAQUA


Localitățile din Ialomița își îmbunătățesc serviciile publice de alimentare cu apă datorită aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Este și cazul comunei Reviga, care va beneficia de investiții majore care constau în extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, lucrări de puțuri de captare a apei, conducte de transport și gospodării de apă, precum și de o stație de tratare a apei nouă cu osmoză inversă. Prin aceste proiecte, se va furniza populației din toate satele componente ale comunei Reviga, apă potabilă de bună calitate.
Primarul comunei Reviga afirmă că avantajul asocierii cu ADI ECOAQUA îl constituie tocmai posibilitatea de atragere a fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura edilitară.
ECOAQUA Călărași a inițiat proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”. La acest moment, s-a ajuns în faza premergătoare semnării acestui proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. În fapt, vor fi accesate fonduri în valoare de aproximativ 280 de milioane de euro pentru investiții de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.