VIDEO: Alte șapte primării au semnat contracte de finanțare cu ADI Ialomița


Albești, Adâncata, Axintele, Fetești, Vlădeni, Stelnica, Slobozia sunt unitățile administrativ-teritoriale care au primit finanțare prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală finanțat de Consiliul Județean Ialomița. Comuna Albești a depus proiect pentru reabilitarea școlii cu cls. I-VIII din Albești, Adâncata – pentru modernizare iluminat public, Axintele a obținut finanțare pentru construirea unui teren de sport multifuncțional și a vestiarelor, iar Slobozia va realiza proiectul privind extinderea rețelelor de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din municipiul Slobozia – alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală – etapa a II-a.
Municipiul Fetești se află la al doilea proiect implementat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Municipalitatea va construi un teren sportiv multifuncțional cu gazon sintetic, branșamente și racorduri la utilități. La Vlădeni se va moderniza iluminatul public stradal, iar comuna Stelnica beneficiază de proiectul de realizare a racordurilor la sistemul de canalizare, etapa a IV-a.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa este o entitate cofinanţată de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru realizarea proiectelor edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.