VIDEO: 160 000 de lei pentru demararea unei afaceri prin proiectul #Antreprenorium


Persoanele interesate de inițierea și dezvoltarea unor afaceri non-agricole în județul Ialomița au ocazia să participe la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “Antreprenorium”, implementat în cele șapte județe ale Regiunii Sud Muntenia de Asociația “Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT , în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Proiectul #Antreprenorium este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud a României. Grupul țintă al proiectului #Antreprenorium este format din 400 de persoane, dintre care 200 sunt femei. Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de formare antreprenorială. În urma concursul de planuri de afaceri vor fi selectate 55 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 55 de firme vor beneficia de capital de start-up, înlăturându-se un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare.
Pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri nu sunt suficienți doar banii, prin urmare câştigătorii proiectului vor dobândi abilităţi practice în cadrul unor stagii de practică în întreprinderi reale, vor beneficia de consiliere, consultanţă și mentorat. O condiție a proiectul este ca societatea nou înființată să creeze două locuri de muncă.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat derulează de asemenea o serie de programe de finanțare.
La nivelul județului se înregistrează o evoluție pozitivă a numărului de persoane juridice active în ultimii cinci ani.
Bugetul proiectului #Antreprenorium este de 13.324.144,63 lei, din care 8.800.000 lei reprezintă subvențiile acordate celor 55 de firme înființate în cadrul proiectului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.