Spațiu Privat Virtual pentru persoanele fizice

sediuialomitaAdministraţia Judeţeană a Finanțelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus la dispoziţia persoanelor fizice o platforma on-line, Spaţiu Privat Virtual – SPV.
Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot dispune de o serie de servicii fără a mai fi nevoite să se prezinte la ghişeele unităților fiscale, cum sunt:
– Depunerea declaraţiilor fiscale – formular 200, 220, 230;
– Solicitarea și eliberarea adeverinţelor de venit electronice care constituie documente originale în formă electronică;
– Solicitarea și eliberarea certificatelor de atestare fiscală electronice care constituie documente originale în formă electronică;
– Vizualizarea sumelor datorate de persoana fizică în baza declaraţiilor și încasărilor înregistrate, respectiv a deciziilor de impunere emise de ANAF. Tot aici se regăsesc și conturile de trezorerie unde se pot plăti aceste sume și persoana fizică poate tipări Nota de plată către trezorerie. Plata sumelor datorate se face: cu ordin de plată, prin virament bancar; în numerar, direct la unităţile teritoriale ale trezoreriei; în numerar, prin mandat poştal la oficiile poştale;
– Confirmarea încasării sumelor plătite de persoanele fizice după înregistrarea în SPV, indiferent de modalitatea în care s-a făcut plata, precum și a compensărilor și restituirilor făcute de ANAF;
– Primirea deciziilor de impunere emise de ANAF după data înregistrării în SPV a persoanei fizice;
– Verificarea sumelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajator;
– Registrul și istoricul tuturor cererilor/ solicitărilor/declaraţiilor transmise către ANAF prin SPV, respectiv al tuturor documentelor eliberate de către acesta prin SPV;
– Alte servicii, care vor fi adăugate treptat în perioada următoare.
Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se poate face accesând www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea “Servicii online” serviciul Înregistrare/înrolare persoane fizice, parcurgând câțiva paşi simpli. De asemenea, se pot accesa și Instrucţiunile de înregistrare utilizatori și de utilizare spaţiu privat atât în format pdf, cât și în format video.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.