Servicii Publice Slobozia S.R.L: Anunț licitație

Servicii Publice Slobozia S.R.L., cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza -Vodă, anunţă organizarea unei şedinţe publice în vederea închirierii prin:
■ licitaţie publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 04 din 16-11-2017 având ca obiect 5 căsuțe situate în Piața Agroalimentară Ialomița, Spațiu comercial nr. 1 (23 mp) – situat în incinta Complexului Comercial Cuza-Vodă, Spațiu comercial nr. 1A – situat în Piaţa Agroalimentară Ialomiţa (39,50 mp), Spațiu comercial nr. 8 – situat în incinta Florăriei Elegant (5,15 mp), 3 standuri (5,50 mp) situate în Bazarul Municipal Slobozia.
Contractele de închiriere pentru suprafaţa adjudecată se încheie pe o perioadă de minim 1 an, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, în termen de maximum 20 zile de la desemnarea ofertantului câştigator şi intra in vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnarii.
Caietele de sarcini se procură de la sediul societăţii, cu condiţia achitării taxei de achiziţionare a acestuia în cuantum de 1% din preţul de pornire al chiriei aferent fiecărui obiect propus pentru închiriere, în lei.
Licitaţia va avea loc în data de 18.03.2020, ora 17ºº la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., situat pe strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza – Vodă, municipiul Slobozia.
Procurarea documentaţiei de licitaţie se poate face în perioada 27.02.2020 – 17.03.2020 de la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., situat pe strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza – Vodă, municipiul Slobozia.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Servicii Publice Slobozia S.R.L., telefon 0735∕309.947.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.