Ședință extraordinară la Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință extraordinară în data de 11.10.2019, ora 12,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 10.09.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mitrea Steluța Iuliana;
2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița în domeniul public al județului Ialomița;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița în Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;
6. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.;
7. proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. al domnului Cană Gheorghe și declanșarea procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori;
8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.52 din 23.03.2017.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.