Anunț: Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 11.05.2018, ora 12,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 26.04.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.