Ședință de îndată la Consiliul Județean Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, on-line, în şedinţă în ziua de 12.01.2022, ora 14,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2021;

3. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile care compun ”Complexul Bora” aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Finanțelor în proprietatea publică a județului Ialomița.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.