Se acordă măști de protecție persoanelor defavorizate de pe raza municipiului Slobozia!

Primăria Slobozia, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor că, în zilele de 25 și 26 august, se desfășoară campania de distribuire a măștilor de protecție de la Ministerul Sănătății, pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza municipiului, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 78 din 21 mai 2020.
Campania se desfășoară între orele 9:00- 16:00, la Cantina Socială ”Sfântul Nicolae”, situată pe str. Viilor, nr. 61.
Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, aferente unei perioade de două luni, pentru fiecare persoană care se încadrează în una dintre categoriile menționate mai jos:
a) Persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) Persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
c) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) Persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Măștile se distribuie o singură dată, chiar dacă persoanele se regăsesc în mai multe categorii de beneficiari.
Măștile de protecție se ridică personal de către beneficiari sau de către aparținători, în baza prezentării actului de identitate valabil (copie și original), a verificării identității persoanei pe listă și a semnăturii de primire pentru produsele respective.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.