Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Căzănești

În temeiul art.133,alin.(1) ,art.134 alin (1) și alin.(5),art.196 alin.(1)lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019,privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 30 iulie 2019, ora 14.00 în sala de ședință din sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Căzănești, Aleea Parcului nr.3.
Conform Dispoziției nr.260 din 23.07.2019, ședința va avea următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 30.07.2019 ;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 26.06.2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Căzănești pe trimestrul II al anului 2019;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2019;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activitatea proprie la nivelul Primăriei orașului Căzănești ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.2401 din 11.06.2008 încheiat cu dl. Micloș Silviu Adrian și dna. Micloș Maria ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei„Sfinții Martiri Brâncoveni ”și „Nașterea Maicii Domnului”- Căzănești II ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului„ Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014 + : 122607;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9. Întrebări. Interpelări ;
10. DIVERSE.

Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.