Informare Pet Star Recycling SRL

Această informare este efectuată de S.C. Pet Star Recycling S.R.L., ce intenţionează să solcitie de la S.G.A. Ialomiţa aviz de gospodărire pentru realizarea lucrărilor „Investiţie Greenfield pentru producţia de granule PET reciclat de uz alimentar obţinute din reciclarea sticlelor PET-postconsum”.
Aceasta este o investiţie nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie rezultă ape uzate menajere şi tehnologice care vor fi epurate într-o staţie de epurare mecano biologică, de unde se vor evacua în emisar râu Ialomiţa.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevedrile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la S.G.A. Ialomiţa, str. Mihai Viteazul, Nr. 1, telefon 0243/230.439.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.