Hotărârea nr. 4 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Slobozia

Având în vedere :
– Prevederile art.2, lit.d) și art. 24, lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare ;
– Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
– O.M.S. NR.313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu Covid-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;
– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Dispoziția D.S.U. nr. 523/25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României ;
– Hotărârea nr. 1/26.02.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița;
– Hotărârea nr. 1/05.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița ;
– Hotărârea nr. 1/09.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița ;
– Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență ;
– Hotărârea nr.9/14.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență ;
– Hotărârea nr. 11/17.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență ;

Hotărăște:

Art. 1. Pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, cu excepția activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip ” drive-in”, „room service” sau livrare la client.
Art. 2. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care sa asigure distanta de minim 1 metru între participanți.
Art. 3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.
Art. 4. În scopul prevenirii infectării cu Covid- 19 se restricționează accesul în parcurile din municipiul Slobozia. În acest sens, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Poliția Locală Slobozia vor marca cu banda de interdicție zonele de acces în parcuri, precum și locurile de joacă.
Acestea vor fi marcate și cu măsuri de informare a populației.
Membrii grupului de cetățeni care se implică voluntar în activitățile de prevenire și combatere a efectelor noului coronavirus vor sprijini activitatea Comitetului Local al Municipiului Slobozia prin distribuirea către populație a masurilor ce trebuie respectate în această perioadă.
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință  celor în drept prin grija domnului Marinescu Ionel , sef S.V.S.U., secretar C.L.S.U. Slobozia.

Presedinte C.L.S.U.
Primar
Mocioniu Adrian – Nicolae

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.