Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Căzăneşti

COMUNICAT ȘEDINȚĂ
În temeiul art.133, alin.(1), art.134 alin (1) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință extraordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 27 noiembrie 2020, ora 15.30, în incinta Casei de Cultură Căzănești, Şos. București nr.94.
Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale conform Dispoziției nr.391 din 25.11.2020 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local Căzănești:
1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 27.11.2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Căzănești pentru mandatul 2020-2024;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2020;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.72/23.09.2020,privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.336 din 10.04.1997,cu modificările și completările ulterioare încheiat cu dl.Barbu Ion;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.49 din 24.06.2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare,consolidare,extindere și schimbare funcțională-Școala Veche (Școala generală cu clasele I-IV), cu componenta B-Înființare teren sport Liceu Tehnologic Căzănești, corp A”;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.62/31.07.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, categoria de folosință curți construcții situat pe Şos. București, nr.97, în suprafață de 2.289 mp, număr cadastral 21945 înscris în Cartea funciară nr.21945, aparținând domeniului public al orașului Căzănești;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 26.06.2019, privind implementarea proiectului„Sistem de supraveghere oraș Căzănești”;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilului teren situat pe Şos. București nr.76 aparținând domeniului privat al orașului Căzănești;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9.Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor și de validare a rezultatului votului secret;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
10.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Căzănești, județul Ialomița;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
11.DIVERSE;
Ședința este publică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.