Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI se convoacă în şedinţă ordinară în data de 15.12.2017, ora 13.00. Şedinţa îşi va desfăşura lucrările în sala de ședințe din incinta clădirii Serviciului Public de Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr.3, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.89/20.11.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două terenuri situate în orașul Căzănești pe șos. București nr.3 și nr.3 A ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unei suprafețe de teren de 1 000 mp, nr.cadastral 21614, proprietate privată a orașului Căzănești situat pe str.Digului nr.10, către dl. Căpușanu Mihai-Ștefan și dna. Andronic Aurelia-Elena ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unei suprafețe de teren de 1 000 mp, nr.cadastral 21 594, proprietate privată a orașului Căzănești situat pe str. Digului nr.8, către dl. Maftei Octavian –Alexandru și dl. Căpușanu Petre ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării suprafeței de teren intravilan de 1 000 mp, proprietate privată a orașului Căzănești situat pe str.Islaz nr.7 deținut prin concesiune de către dl.Câmpeanu Ion ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării de activități prilejuite de sărbătorirea „Pomului de Crăciun”, în luna decembrie 2017 ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Căzănești, pe trimestrul IV al anului 2017 ;

8. DIVERSE

Şedinţa este publică.

PRIMAR ,
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.