Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.12.2020, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.11.2020.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

2. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

3. proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022;

7. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020 .

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.