Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 17.12.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.11.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2019;

2. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.563 din data de 03.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2019 și aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;

4. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2020;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2019;

6. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020;

7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajişte, pentru anul 2020;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare „Locuință Protejată pentru Victimele Violenței Domestice Slobozia” și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;

11. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2020;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara ;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara;

15. proiect de hotărâre privind concesionarea parcului fotovoltaic ”Ialomița 1” situat în extravilanul comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița ;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, ediția a XII-a.

III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.