Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.06.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Depunerea jurământului domnului Cristea Valentin Marius – consilier județean supleant al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița în data de 15.06.2022.

II. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 26.05.2022

III. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.108 din 11.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;

7. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea desființării;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la realizarea proiectului “Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, Cod CALL 07 – 15, depus în cadrul Programului RO – CULTURA și a cheltuielilor legate de proiect;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico – economici, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 2 Slobozia”;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 2 Slobozia” ;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 Slobozia”;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia”;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a Devizului general actualizat pentru proiectul ”Amplasare Casă Tradițională Românească Maramureșeană – Muzeul Național al Agriculturii”;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici privind obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” care cuprinde valoarea lucrărilor ajustate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr.47/2022;

21. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico – militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2022.

IV. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.