Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

În temeiul art.133,alin.(1) ,art.134 alin (1) și alin.(5),art.196 alin.(1)lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019,privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 30 septembrie 2019, ora 14.00 în sala de ședință din sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Căzănești,Aleea Parcului nr.3.
Conform Dispoziției nr.324 din 24.09.2019, ședința va avea următoarea ordine de zi :
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 24.07.2019 ;
2.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 30.07.2019 ;
3.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 04.09.2019.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai orașului Căzănești;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.05/30.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent anului 2018 în anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7.Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.2/2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 20.12.2018,modificat și completat prin Actul adițional nr. 1/2019 ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Căzănești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la datat de 31.12.2018 inclusiv,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ –teritorială a orașului Căzănești
11.DIVERSE ;

Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.