Convocarea ședinței Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 10.09.2019, ora 13,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 31.07.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stoian Dorin Cătălin;

2. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.404 din 23.08.2019 privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor și aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;

4. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul privat al Judeţului Ialomiţa în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării;

5. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 52/26.04.2018 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Motopompă NOVUS 2000 PSI”, aflat în proprietatea județului Ialomița;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor a doi membri ai Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2019 – 2020;

11. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2019 – 2020;

12. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2019 – 2020;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – km 12+800” .

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.