Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință extraordinară!

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință extraordinară în data de 26.03.2020, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 21.02.2020;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței Consiliului Județean Ialomița convocată de îndată din 14.03.2020;
c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței Consiliului Județean Ialomița convocată de îndată din 17.03.2020.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomiţa, cu modificările ulterioare;

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

8. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 212 cuprins între kilometri 58+132 – 65+443 și a unui tronson din drum județean DJ 213 cuprins între kilometri 2 + 553 – 7 + 817, situate pe raza U.A.T. Gura Ialomiței, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Ialomiței;

9. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.