Consiliul Județean Ialomița: Anunț de intenție

Denumirea: JUDEȚUL IALOMIȚA
Codul de identificare fiscală: 4231776
Adresa: Municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr. 1
Date de contact: telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201, fax nr. +40 243.230.250; +40 243.232.100, email: cji@cicnet.ro / dap@cicnet.ro
Persoana de contact : Gheorghe Proca

Județul Ialomița deține în domeniul public bunurile imobile ce au compus fostul ”Aerodrom Alexeni”, constând în teren arabil și construcții, identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară – 247 – CF 20213, 248- CF 20211, 250-CF 20212, 251-CF 20214. Aceste bunuri pot fi exploatate în vederea obținerii unor venituri cât mai mari și diverse de către unitatea administrative teritorială Județul Ialomița, precum și atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2022-2027.
Fostul ”Aerodrom Alexeni” se află dispus la 6 kilometri est de Municipiul Urziceni şi 3 kilometri nord-est de comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 kilometri nord de calea ferată şi şoseaua Urziceni-Slobozia şi 2,2 kilometri de râul Ialomiţa și îi corespund coordonatele de 44°42’35″ latitudine nordică şi 26°43’21″ longitudine estică. Altitudinea fostului aerodrom faţă de nivelul mării este de 64 metri, iar dimensiunile lui sunt de 3000 x 1500 metri. Este prevăzut cu o pistă betonată, ce are dimensiunile de 2500 x 80 metri şi una naturală de 2500 x 100 metri, având zonele de siguranţă de la capetele pistei nivelate şi înierbate pe o lungime de 500 metri şi arate pe o lungime de 300 metri.
Terenul, în suprafață de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul străzii Unității la Drumul Național 2A (Urziceni-Slobozia) și la intravilanul comunei Alexeni (2 km). De asemenea, terenul era racordat la rețeaua de căi ferate, linia este în prezent dezafectată.
Utilităţile zonei: curent electric, canalizare tip decantoare, apa de la puţuri proprii.comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 kilometri nord de calea ferată şi şoseaua Urziceni-Slobozia şi 2,2 kilometri de râul Ialomiţa și îi corespund coordonatele de 44°42’35″ latitudine nordică şi 26°43’21″ longitudine estică.
Consiliul Județean Ialomița dorește introducerea în circuitul economic a bunurilor imobile ce compun fostul ”Aerodrom Alexeni” și aduce la cunoștința publicului interesat intenția de a realiza un plan de sistematizare și refuncționalizare a acestor imobile în vederea dezvoltării economico-sociale a zonei.
Aducem la cunoștința instituțiilor publice și/sau persoanelor juridice interesate asupra intenției Consiliului Județean Ialomița de a dezvolta în această locație activității de:
– Transport aerian de mărfuri și persoane
– Cercetare în domeniul aviatic și aeroportuar
– Mentenanță echipamente avioane
– Simulatoare de zbor și centre de instruire piloți
– Centre logistice
– Alte activități conexe în domeniul aeroportuar
Invităm instituțiile publice și/sau persoane juridice interesate să se adreseze Consiliului Județean Ialomița pentru o vizită la fața locului până la data de 09.09.2022.
Cei interesați vor transmite electronic ( email: cji@cicnet.ro / dap@cicnet.ro)
o scrisoare de intenție până la data de 16.09.2022 în care să precizeze eventualele obiective de investiții pe care doresc să le realizeze cu detalierea următoarelor :
– Valoarea estimată a investiției
– Suprafața de teren necesară
– Amplasamentul propus
– Orice alte detalii pe care le consideră necesare

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.