Anunț în atenția locuitorilor orașului Amara, care nu sunt racordați la sistemul de canalizare

Locuitorilor orașului Amara care sunt racordați la rețeaua de apă, dar care nu sunt racordați și la sistemul de canalizare, le aducem la cunoștință că potrivit Legii 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, Art. 31 – alin. 14 și Art. 39 – alin. 5, au următoarele obligații :
,,(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.’’
Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție conform Art.39, alin.5.
,,(5) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.’’
Astfel, aveți obligația ca până la data de 1 iulie 2021, să realizați lucrările de racordare la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate.
În acest sens, va invitam sa va adresați reprezentanților SGCL Filiala Consiliului Local Amara, în vederea inițierii demersurilor privind racordarea la sistemul de canalizare existent.
Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa atât la sediul SGCL din strada Tudor Vladimirescu, nr. 101, cât și la numărul de telefon 0243/219573.

Primar,
Sandu Alin Sorin

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.