Anunț important prelungire ICC, stimulent de inserție, concediu de acomodare pentru domeniile de activitate restricționate de autorități conform H.G. nr. 394/2020

 • Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizație pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizație lunară de acomodare, care își desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
 • Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizația pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizația lunară de acomodare, care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
 • Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor care optează pentru prelungirea concediului pentru creșterea copilului și acordarea indemnizației aferente, până la ridicarea restricțiilor, nu mai este obligatorie efectuarea lunii celuilalt părinte.
 • Persoanele aflate în prelungirea concediului pentru creșterea copiilor și a indemnizației aferente, care își reiau activitatea ca urmare a ridicării restricțiilor, beneficiază de stimulentul de inserție de la data depunerii cererii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.
 • Acordarea stimulentului de inserție pentru persoanele care nu-și pot relua activitatea, se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, chiar dacă în această perioadă copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități.
 • Persoanele aflate în prelungirea stimulentului de inserție, care își reiau activitatea, beneficiază de stimulentul de inserție de la data reluării activității, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Documente necesare prelungirii acordării drepturilor

 1. pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții
 • Cerere
 • Adeverință eliberată de angajator care atestă că domeniul de activitate este restricționat

În situația în care se solicită prelungirea concediului (pentru creșterea copilului, de acomodare) se solicită acordul scris al angajatorului.

 1. pentru beneficiarii care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • Cerere
 • Declarație pe propria răspundere care atestă că domeniul de activitate este restricționat

Transmiterea documentelor se va face prin poșta electronică la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială a municipiului București, pe adresele de email ale acestora.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.