Anunț de interes public Servicii Publice Slobozia SRL

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin H.C.L. nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„ d) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]”
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreţinere a cimitirului sau a redevenţei, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, şi dacă, timp de 30 de zile de la somaţia scrisă pe adresa concesionarului, sau anunţul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., pentru achitarea tarifelor de întreţinere sau a redevenţei, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;”
Totodată, conform contractului de concesiune, dacă în termen de un an de la încheierea acestuia, nu se procedează la împrejmuirea locului de veci, actul de concesiune în cauză încetează.”
Pe cale de consecinţă solicităm persoanelor care se identifică cu una sau mai multe din cazurile menţionate mai sus, să se prezinte la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., din str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă sau la sediul administratorului din Cimitirul Uman Bora, în cel mai scurt timp, în vederea clarificării situaţiei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.