VIDEO Dezbateri în Consiliul Local Slobozia- dec 2015

Consilierii locali ai municipiului Slobozia au luat parte la ședința ordinară a administrației municipale pe luna decembrie a acestui an. Ordinea de zi a conținut 26 de proiecte de hotarâre și alte două suplimentare. Printre cele mai importante s-au numărat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia pe luna decembrie, aprobarea eșalonării la plata obligațiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice și juridice sau revocarea hotărârii Consiliului Local Slobozia privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu” a suprafeței de 12 600 mp, pe durata realizării investiției ”Campus Școlar”.
După îndelungi dezbateri, proiectul privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a fost respins.
În atenția celor 21 de consilieri prezenți s-a aflat și proiectul privind modificarea unei anexe prin care se aprobă listele de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL în municipiul Slobozia.
Consilierii locali ai municipiului Slobozia se vor întruni în ședință ordinară în luna ianuarie a anului 2016.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.