Zece pași în înființarea unei cooperative agricole

Conceptul de cooperativă agricolă are la bază următoarele principii:

– asocierea și cooperarea dintre producători sunt esențiale în ceea ce privește consolidarea puterii de negociere și rentabilizarea afacerii pe termen lung;
– practicarea unei tehnologii agricole unitare performante, diminuarea unei părți din valoare input-urilor, procurarea utilajelor și echipamentelor;
– educarea, informarea și instruirea membrilor cooperatori pentru a produce în funcție de cerințele pieței și creionarea unei strategii profitabile pe termen lung;
– realizarea de investiții în comun pentru obținerea de produse cu valoare adaugată care să vină în sprijinul creșterii eficienței economice a membrilor;
– creșterea gradului de acces la credite, inclusiv credite pentru achiziționarea de teren agricol;
– introducerea inovațiilor și a tehnicilor moderne de management, marketing și comerț;
– controlul democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei;
– participarea economică a membrilor cooperatori;
– cooperarea între cooperativele agricole pentru atingerea obiectivului membrilor și ocuparea unei cote de piață a produselor care să le asigure rentabilizarea afacerii;

Priorități ale cooperativelor agricole din România:
– creșterea eficienței economico-sociale a întregii activități ale membrilor: cooperativele agricole trebuie să își gestioneze propriile resurse prin optimizarea productiei și creșterea calității serviciilor pentru a putea obține profit;
– satisfacerea interesului membrilor: membrii sunt proprietarii afacerii lor, cooperativei și sunt implicați atât în activitățile cooperației, cât și în conducerea acesteia;
– acordarea de atribuții: membrii au putere și control asupra vieții lor, împărțirea atribuțiilor, asigurarea unui management performant;
– repartizarea rațională a resurselor și dezvoltarea potențialului financiar: pentru a supraviețui cooperativele trebuie să se gândească la posibilitatea unei colaborari cu societațile private sau cu cele guvernamentale pentru a obține finanțări;
– gândirea stategică: presupune a lua în calcul cum pot fi folosite în mod eficient avantajele de a fi membru cooperator, de a funcționa ca structură cooperatistă, fiind singura modalitate de contracarare a multinaționalelor.

Pentru înființarea unei cooperative agricole este necesară formarea unui nucleu de bază. Acest nucleu poate fi format din fermieri entuziaști, cu experiență în conducere și organizare, care să aibă capacitatea de a trezi interesul colegilor de breasla și de a-i cointeresa. Este nevoie de persoane cu bună reputație în zona și în conducere să fie persoane cu capacitatea de a fi lider.

Simultan cu inițierea mișcării de coagulare, comitetul de inițiativă trebuie să planifice și să urmeze mai mulți pași pentru a ajunge la realizarea scopului propus.
Pasul I convocarea și susținerea ședințelor de analiză a situației locale și zonale, în vederea găsirii răspunsurilor la întrebări legate de: numărul persoanelor și a tipului cooperativei, serviciile oferite de cooperativă și în ce nișa, modul de funcționare a serviciilor și/sau îmbunătățirea lor, exemplul bun luat de la alte cooperative, disponibilitatea comunității în privința potențialului membrilor și a liderilor.

Pasul II stabilirea unui “grup de inițiativă”. “Grupul de inițiativă” reprezintă acea echipa de oameni care crede în ideea de cooperativa și care este dispusă să-și aducă aportul în procesul de organizare al cooperativei. Grupul de inițiativă este principalul factor în reușita organizării cu succes a cooperativei. Acesta asigură instruirea membrilor cooperatori în viitor, generând premize pentru dezvoltarea cooperativei.
Pentru ca un grup de inițiativă să funcționeze cu bune rezultate este necesar:
Să construiască un grup coeziv și care să funcționeze pe baza de încredere între membri, respectând norme interne clare și eficiente;
Să ofere cunoștinte suficiente legate de dinamica unui grup și de managementul asocierii;
Să contureze planul de lucru și strategia structurii asociative (planul de afaceri);
Să efectueze demersurile legale pentru ca structura asociativă să capete statut legal;
Să dezvolte comunicarea internă și serviciile oferite de structura asociativă;
Să pună în practica cu succes planul de afaceri.

Grupul de inițiativă se definește ca fiind acel grup de oameni care cred în ideea de cooperativa și care este dispus să își aducă aportul în procesul de organizare al cooperativei

Pasul III formarea comitetului promotor, membrii acestui comitet fiind, de regulă, și membrii fondatori ai cooperativei. Componența comitetului promotor trebuie să fie redusă ca număr și are obligația să stabilească îndatoririle și obligațiile actualilor și viitorilor membrii.

Pasul IV consta în informarea oamenilor din zona despre ideea de bază a grupului de inițiativă privind organizarea unei cooperative și care este scopul acesteia, urmând inițierea relației cu autoritățile locale.

Pasul V analizarea fezabilității (oportunitatea), studierea unor aspecte din anumite domenii cum ar fi: economic, juridic, social, educațional, în scopul începerii unei activități productive de tip cooperatist și modalitatea optimă de transpunere practică a acestora.
Comitetul promotor, trebuie să aibă în vedere găsirea răspunsurilor referitoare la nevoile economice și sociale ale fermierilor; identificarea resurselor fermierilor la momentul incipient (materiale, non-materiale) dar și posibilitatea ca fermierii să își sporească resursele (în mod individual, prin cooperatie sau prin ambele modalități).

Pasul VI Recrutarea membrilor. Aceasta se efectuează prin discuții individuale și comune, ce sunt urmate de întâlniri care au rolul definirii principalului scop pentru care ia naștere asocierea, modalități de acțiune și pregătirea materialelor ce țin de înființarea cooperativei.

Pasul VII se axează pe planificare și organizare în cadrul cărora se urmărește elaborarea unui plan de afaceri detaliat care să conțină variante de finanțare precum și identificarea opțiunilor de amplasare a sediului cooperativei și a spațiilor de producție, respectiv servicii.

Pasul VIII îl reprezintă întocmirea actului constitutiv, a statutului și înregistrarea cooperativei în Registrul Comerțului conform legii cooperației agricole, nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Potrivit reglementarilor în vigoare, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată de către toți asociații și trebuie să cuprindă: datele de identificare ale asociaților; forma (însoțită de sintagma „societate cooperativă/cooperativă”), denumirea și sediul social; obiectul de activitate al societății; capitalul social, cu menționarea aportului fiecărui asociat, asociații care reprezintă și administrează societatea și/sau administratorii/directorii neasociați, datele lor de identificare; durata societății precum și modul de dizolvare și de lichidare al societății.

Statutul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: datele de identificare a cooperativei (nume/denumire,domiciliu/sediu); exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; durata de functionare a cooperativei (pe termen determinat-cu indicarea termenului de funcționare sau pe termen nedeterminat), capitalul social; explicarea scopului și a obiectivelor cooperativei, atribuțiile organelor de conducere, administrare și de control; procedura de desemnare și de modificare a componenței organelor de conducere, administrare și control; semnăturile asociaților, etc.

Pasul IX este marcat de asigurarea finanțării cooperativei, în paralel cu organizarea producției, identificarea surselor de finanțare (fonduri nerambursabile, capital social, credite și alte fonduri financiare proprii), promovarea produselor și serviciilor oferite.

Pasul X asigurarea condițiilor ce țin de calitate și etichetare, în vederea obținerii și livrării unor produse și servicii de calitate.
Pentru ca un produs să intre în circuitul economic, trebuie să treacă prin mai multe controale și anume: controlul calității, inspecția pe fluxul de fabricație, verificarea prin eșantionare, verificarea finală.

Urmând exemplul colegilor fermieri din alte state trebuie început cu constituirea de cooperative agricole de grad I formate din persoane fizice, cooperative agricole de grad II din persoane juridice, iar cooperativele agricole de grad I si grad II să înființeze cooperative de grad II care să fie capitalizate, sa beneficieze de fonduri europene și subvenții pentru centre de colectare, sortare, procesare, ambalare și comercializeze atât prin spații proprii cât și prin mica distribuție și retail.
Asocierea în cooperative agricole este singura modalitate de obținere și menținere a unei cote de piață și contracare a multinaționalelor și importurilor.

Cu respect,

Președinte COOP RO Florentin BERCU

Președinte UNCSV  Nicolae SOFONE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.