VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Perieți – octombrie 2022


Consilierii locali ai comunei Perieți au fost convocați la ședința ordinară a lunii octombrie 2022. Ordinea de zi a inclus 6 proiecte de hotărâre, printre care: aprobarea transmiterii unor tronsoane din drumul communal DC 51 cuprins între râul Ialomița și DN2A, situate pe raza UAT Comuna Perieți, aflate în domeniul public al comunei Perieți, în administrarea Consiliului Local Buești în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire pod peste râul Ialomița și modernizare drumuri comunale în comuna Buești”. Un alt proiect aprobat de consilierii locali ai comunei Perieți a vizat aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți cu satele componente”.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Perieți va avea loc în luna noiembrie.

1 Comment

  1. Condurat

    21 octombrie 2022 at 07:59

    Super tare! Felicitări!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.