VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – octombrie 2022


Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești a inclus pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâre care au vizat aprobarea execuției bugetului local la trimestrul III al anului 2022, rectificarea bugetului local pe anul 2022, a bugetului activităților autofinanțate, modificarea listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2022 și a listei obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală de la buget repartizate pentru DADPP Fetești.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna noiembrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.