VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – martie 2021


Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița din luna martie a cuprins 18 proiecte de hotărâre care au vizat aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021, concesionarea unei suprafețe de 638 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice, aprobarea cofinanțării, a devizelor și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, ” Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești ”.
Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte trei proiecte de hotărâre. Președintele Consiliului Județean Ialomița a supus atenției consilierilor județeni necesitatea contractării unui credit în valoare de 100 de milioane de lei pentru continuarea obiectivelor de investiții aflate în derulare. De asemenea, în cadrul ședinței ordinare, s-a aprobat repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a sumei de 27 134 000 de lei, din cota de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.