VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – iulie 2022


Consilierii județeni au fost convocați la ședința ordinară a administrației județene din luna iulie în sistem online. Ordinea de zi a inclus 12 proiecte de hotărâre printre care: aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2022, aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și actualizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna august.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.