VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – decembrie 2022


14 proiecte de hotărâre au fost supuse discuției și aprobării consilierilor județeni la ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița din acest an. Aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 au fost câteva din aceste proiecte.
Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna ianuarie a anului 2023.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.