VIDEO: Ședința extraordinară a Consiliului Județean Ialomița


Consilierii județului Ialomița au fost convocați la ședința extraordinară a Consiliului Județean. Aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, a Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, precum și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018 au fost proiectele dezbătute și aprobate de cei 22 de consilieri județeni prezenți la ședință.
Consilierii județeni se vor reuni în ședința ordinară a administrației județene pe luna mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.