VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – septembrie 2018


Cei 21 de consilieri locali ai Municipiului Slobozia au participat la ședința ordinară a administrației municipale a lunii septembrie. Ordinea de zi a inclus 24 de proiecte de hotărâre. Trei proiecte au fost ulterior retrase în urma votului consilierilor locali. Un proiect care a suportat explicații a fost cel privind asocierea municipiului Slobozia cu județul Ialomița pentru finanțarea obiectivului de investiții Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”. Consiliul Județean Ialomița acordă suma de 4 000 000 de lei pentru realizarea acestui obiectiv. Odată cu extinderea stației de tratare a apei se vor putea controla parametrii de potabilitate în totalitate. Acest proiect a fost votat în unanimitate de consilierii locali.
Un alt proiect important discutat de aleșii locali a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Rețele utilități aferente Cartierului Rezidențial zona Gării Noi, Municipiul Slobozia, în vederea realizării obiectivului – sistematizare pe verticală/drumuri”.
La secțiunea Diverse, primarul Municipiului Slobozia a propus ca rețeaua școlară să fie structurată în acord cu cerințele pieței muncii.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc în luna octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.