VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – nov. 2017


15 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii Municipiului Fetești la ședința ordinară a administrației municipale din această lună. Aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii ”Extinderea și dotarea cu aparatură specifică a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Feteşti”, aprobarea întocmirii unei Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție în vederea finanţării cu fonduri externe a proiectului ”Reabilitare Grădiniţa Dimitrie Cantemir Feteşti”, aprobarea Regulamentului privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri din afara fondului forestier naţional situate în intravilanul municipiului Feteşti au fost câteva dintre aceste proiecte. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte șase proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna decembrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.