VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – aprilie 2021


Consilierii Municipiului Fetești au luat parte la ședința ordinară a administrației municipale din luna aprilie. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 11 proiecte de hotărâre, printre care aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul I 2021, acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti, pe anul 2021, aprobarea cuantumului și numărul burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Fetești în anul școlar 2020-2021.
Un alt proiect de hotărâre care a fost dezbătut de consilierii municipiului Fetești este cel care a vizat modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Fetești și aprobarea încheierii unui Acord de colaborare cu un operator pentru ridicarea deșeurilor reciclabile (fracția uscată) de la gospodării-zona case din municipiul Fetești.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.