VIDEO: Ialomița va avea un Plan de Amenajare a Teritoriului actualizat


Evoluția județului Ialomița poate fi determinată printr-un instrument credibil numit plan de amenajare teritorială. Consiliul Județean Ialomița a lansat proiectului privind actualizarea planului de amenajare teritorială a județului care are un caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. PATJ este structurat pe domenii şi subdomenii prioritare, definite prin opţiunile strategiei de dezvoltare şi amenajare a teritoriului judeţean, un document care poate servi la luarea deciziilor în ceea ce privește viitoarele investiții. Lansarea proiectului a avut loc în prezența autorităților locale, reprezentanților instituțiilor deconcentrare și a specialiștilor din domeniu.
Planul de amenajare teritorială va fi în permanență actualizat pe baza unor indicatori însemnând date statistice, proiecte, inițiative pentru a oferi o imagină de ansamblu asupra realităților județului Ialomița.
Planul de amenajare teritorială își propune și reducerea disparităţilor structurale între zonele judeţului şi între urban şi rural. Acesta va ajuta unitățile administrativ teritoriale să proiecteze investiții pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate.
Odată finalizat acest plan, devine realizabilă și dezvoltarea policentrică. Orașele mari din județ devin poli de dezvoltare locală pentru comunitățile din jur.
Proiectul privind actualizarea planului de amenajare teritorială a județului va fi realizat pe o perioadă de 18 luni.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.