VIDEO: Excedent bugetar de 4500 mii lei pe anul 2018 la Consiliul Județean Ialomița


Începutul anului 2019 aduce pe ordinea de zi a ședinței administrației județene 16 proiecte de hotărâre. Astfel, Consiliul Județean Ialomița repartizează suma de 1 526 000 de lei Spitalului Județean de Urgență Slobozia pentru asigurarea cheltuielilor curente. De asemenea, se utilizează suma de 4 500 mii lei din excedentul bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor pentru secțiunea dezvoltare, până la aprobarea bugetului pe anul 2019.
În ședința din luna ianuarie, se propune aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia – Valea Ciorii – DN21A”. Valoarea totală a acestui proiect este de 48 420 014 lei cu TVA.
Consiliul Județean Ialomița va susține financiar transportul elevilor de la 3 unități școlare din județ în vederea participării echipelor de robotică la etapa regională a unui concurs internațional de robotică.
Ședinţa ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în data de 31.01.2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.